Prive gegevens

Persoonsgegevens die via deze site worden verzameld, gebruiken wij alleen voor het doel waarmee u ze hebt achtergelaten. Daarmee voldoen wij aan de privacywetgeving en hoeven dus geen toestemming te vragen voor het plaatsten van cookies.

Hoe gaan wij om met uw persoonsgegevens?

Daar waar uw persoonsgegevens verwerkt worden, staat precies vermeld welke gegevens voor welke doeleinden gebruikt worden. Wij gebruiken uw persoonsgegevens enkel voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Dat betekent dat als u bijvoorbeeld uw naam en adres invult voor het toezenden van een order, deze gegevens niet worden gebruikt om u reclame emails toe te zenden, tenzij dat door u is aangegeven. Het betekent ook dat wij uw uw gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden, zoals het doorverkopen aan derden.

Gegevens kunnen echter wel worden gebruikt voor opsporing, als via de site strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan (en verdere uitzonderingen zoals genoemd in artikel 43 Wet bescherming persoonsgegevens). Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt dat alleen die gegevens worden gebruikt die u zelf actief heeft achtergelaten.